KoulutusTieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki


Opiskelin Koulutuskeskus Sedussa, käytön tuen koulutusohjelmassa. Valmistuin 2016 kesällä

Opintoihini sisältyi mm. käyttöjärjestelmien asennusta ja käyttöä, eri päätelaitteiden käyttöä, ohjelmointia ja tietojärjestelmien hallintaa. Lisäksi perustimme NY-yrityksiä osana yrittäjyyden opintoja syksyllä 2015.


Mediataide - pelivisio
Kauhajoen Evankelinen Opisto


Kävin Mediataide ja pelivisio-linjan, Kauhajoen Evankelisessa Opistossa 2011-2012.

Opinnot keskittyivät suurimmaksi osaksi liikkuvan kuvan tuottamiseen ja välineistön hallintaan, sekä pelimaailmojen suunnitteluun. Opintojen päätteeksi opiskelija hallitsee kuva-, väri- ja ääni- ilmaisua, sekä niiden yhdistelmiä ja osaa suunnittelussa käytössä olevat termit sekä niiden merkitykset.